Zaměstnanci


 

 

Šustrová Irena ředitelka
Mgr. Bergová Zora učitelka
Hrdličková Monika učitelka
Bc. Hujová Michaela učitelka
Krušková Alena učitelka
Kubátová Eva uklízečka
Maňasková Jana školnice
Davídková Dana kuchařka
Šustrová Irena vedoucí ŠJ