Základní informace

 

Charakteristika mateřské školy

 

Budova mateřské školy je panelového typu a byla vystavěna v roce 1955 původně jako jeselské zařízení  pro  tři oddělení. V této době byla dokončena výstavba sídliště a bydlelo zde hodně rodin s malými dětmi. Postupem času  zařízení sloužilo jako jesle a mateřská škola, od roku 1990 do roku 2011 zde byla pouze jedna třída mateřské školy, jesle byly zrušeny. Počátkem roku 2011 došlo k rekonstrukci dolních prostor a od 1.září 2011 byl zahájen provoz 2.třídy v těchto nových prostorách, kapacita MŠ se tímto zvýšila na 50 dětí.

Budova je prostorná, prosklenná, má jedno patro, přízemí a suterén, kde je kuchyň, prádelna, tělocvična, jídelna dětí, ložnice dětí, prostorná herna a sociální zařízení pro děti, kabinety.

V přízemí jsou dvě šatny a dvě rozdělující schodiště. V prvním patře je prostorná ložnice dětí, jídelna, hala, ředitelna, dvě na sebe navazující herny, kabinety a veškerá hygienická zařízení.

Před mateřskou školou je travnatý prostor a příjezdová cesta. Zahrada mateřské školy je oplocená,užívá se však jen zčásti. Je zde udržovaná travnatá plocha ohraničená živým plotem, pískoviště,betonová plocha pod verandou,kterou lze využívat i v deštivém počasí.

V okolí mateřské školy je les, ke hrám dětí lze využít dětské hřiště(u MŠ) a hřiště u tenisových kurtů.

Od roku 2001 je mateřská škola samostatný právní subjekt zřízený Městem Košťany.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenní péčí,kapacita MŠ je 25 dětí na třídu,k docházce jsou zařazovány zpravidla děti od tří do šesti let. Jsou zde zaměstnány čtyři pedagogické pracovnice vč.ředitelky MŠ (dvě na l.třídu) a 4 provozní zaměstnanci, z toho dva na celý úvazek a dva na úvazek částečný. Celkový fyzický počet zaměstnanců v mateřské škole je sedm. Personální obsazení plně vyhovuje podmínkám organizace provozu v MŠ.