Střípky ze života v MŠ

Zpět      

Vánoční nadílka v MŠ     

Sváteční stoly, cukroví a dárky si děti užívaly ve středu 16.12. při Vánoční besídce. Po sladké svačince se sešla obě oddělení a předvedla připravený program. Malé děti pohádkový a velké děti pásmo koled a básníček. Nadílku nových hraček a knížek si rozbalila každá třída u svého stromečku. Děti byly zaujaté rozbalováním  a prohlížením nových dárků. Celé dopoledne zakončily děti slavnostním obědem. ( Foto.)

 

Po stopách Mikuláše

V pátek 4. prosince se děti vydaly za nadílkou netradiční cestou. Sledovaly stopy Mikuláše a cestou plnily čertovské úkoly. Na konci je čekala nadílka ukrytá na zahradě a čertovské pohoštění v podobě brambor vařených ve slupce, podávaných se solí a máslem. Nechyběl ani ďábelský nápoj podávaný s pekelnými brčky.( Foto.)

 

Oslava MDD

Oslava MDD dětí proběhla na zahradě MŠ. Děti ve si vyzkoušely na deseti stanovištích svou pohybovou zdatnost, zručnost a ověřily si své znalosti o zvířatech i o přírodě. Nakonec dostaly sladkou odměnu. Na všech stanovištích pomáhaly maminky a babičky, kterým děkujeme za čas a ochotu přispět ke spokojenosti dětí. Nahlédněte do fotogalerie.                                  

 

Dobrovolní hasiči v MŠ                      

Ve čtvrtek 21.5.2015 navštívili naší mateřskou školu tři členové SDH z Košťan. Předvedli dětem výbavu výjezdového vozidla a některé nástroje si mohly děti osahat i potěžkat. Dobrovolní hasiči si nimi povídali o své práci a vyprávěli o případech, u kterých zasahovali. Nabídli dětem, aby vstoupily do SDH, protože v kroužku se dobrovolným hasičem mohou stát již od tří let. Děti je se zaujetím sledovaly a také se vyptávaly. Nejvíc se dětem líbilo, že si vyzkoušely hasičskou helmu. Nahlédněte do fotogalerie.

 

Výtvarné dílničky

Ve středu 6.5. 2015 se v Mateřské škole Motýlek ve Střelné sešly maminky se svými dětmi, aby netradičně oslavily Den matek. Maminky společně se svými dětmi z připraveného materiálu vyráběly přáníčka nebo tvořily obrázky. Společně kreslily, stříhaly, lepily a zdobily své výrobky. Vyzkoušely si role „učitelka - dítě“. I když někdy bylo těžké poznat, kdo je kdo. K příjemné atmosféře určitě také přispělo malé pohoštění. Hotové výrobky jsou vystavené v šatně mateřské školy.  Děkujeme všem maminkám a dětem. ( Obrázky najdete ve fotogalerii. )

 

U nás na dvorečku  2. třída

V tematickém týdnu s názvem " U nás na dvorečku" děti získávaly poznatky o domácích a hospodářských zvířatech. Seznámily se s tím, jak je máme chránit, starat se o ně, ale i čím jsou pro nás užitečná. Dále poznávaly mláďata zvířat podle obrázkových karet i podle naučných videí. Společně si zazpívaly písně "Krávy, krávy" a "Když jsem já sloužil", při kterých předváděly jednotlivá zvířátka, napodobovaly jejich chůzi a zvuk. Při výtvarné činnosti děti vyráběly klubíčka pro kočičky. Dále měly děti za úkol obkreslit obrys kočičky, kterou si pak vymalovaly a dolepovaly na ni jednotlivé části. ( Obrázky najdete ve fotogalerii .)

 

Oslava narozenin v MŠ

V MŠ se nezapomíná na narozeniny dětí. Je to jejich významný den a prožívají ho ve společnosti svých kamarádů. Děti utvoří kruh, oslavenec se postaví doprostřed kruhu a děti oslavenci zazpívají . Dostane  hobla a nasadí si hrající, narozeninový klobouk. Potom jde od jenoho dítěte k druhému a každý mu vysloví své přání a obejme ho nebo pohladí.  Při vymýšlení přání jsou děti neuvěřitelně nápadadité a často originální. Nahlédněte do naší galerie, kde  jednu z oslav, tentokrát dvojnásobnou, uvidíte.