Mateřská škola Motýlek

Děti, stejně jako hodiny, nemůžeme neustále jen      natahovat, musíme je také nechat běžet.

                  INFORMACE PRO RODIČE                                   

Plánované akce do konce roku 2019:                               

  4.12.          Divadlo                                                                        

  5.12.          Mikuláš, čert a anděl v MŠ                                        

                    - začátek v 15.30.hodin                                              

                    - i pro děti, které naší MŠ nenavštěvují                   

                    - balíčky pro vaše děti je nutné předat nejpozději  

                       4.12. paní kuchařce                                                 

12.12.          Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi                        

                    - začátek v 15.30 hodin                                              

18.12.          Besídka a nadílka v MŠ                                             

                    - dopoledne                                                                

                    - děti si přinesou malou krabičku cukroví              

21.12.          Vystoupení na Vánočních trzích v Košťanech       

                    - bližší informace rodiče obdrží písemně                 

  

Provoz MŠ bude přerušen od pondělí 23.12.2019            

do  středy 1.1.2020  Provoz bude opět zahájen 2.1.2020 

                 

Aktualizováno 26.11.2019 ( Foto 17.11.2019)                      

.